Poradnik, gdy odchodzi bliska osoba

Jeśli zmarła bliska osoba i zgon nastąpił w domu, należy przede wszystkim:

1. Wezwać lekarza, by stwierdził zgon i wypisał tzw. kartę zgonu;
2. Zadzwonić pod całodobowy numer telefonu 607 031 100, by zgodnie z wymogami prawa zwłoki zawieźć do chłodni;
3. Z kartą zgonu i dowodem osoby Zmarłej należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego odebrać akty zgonu;
4. Następnie należy przyjść do naszego zakładu wraz z dokumentami:

  • akt zgonu;
  • karta zgonu;
  • dowód osobisty osoby najbliższej, zlecającej pochówek;
  • legitymacja emeryta, rencisty Zmarłego (jeśli taką posiada)

i omówić wszelkie kwestie związane z ceremonią pogrzebową oraz jej przebiegiem.

Służymy Państwu wszelką radą i pomocą

Jeśli zmarła bliska osoba i zgon nastąpił w szpitalu, należy przede wszystkim:

1. Udać się do działu statystyki w szpitalu, aby odebrać kartę zgonu, wystawioną przez lekarza oraz kartę potwierdzenia odbioru zwłok;
2. Z kartą zgonu i dowodem osoby Zmarłej należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego odebrać akty zgonu;
3. Z kartą potwierdzenia odbioru zwłok oraz odzieżą do ubioru Zmarłego należy udać się do prosektorium (na terenie szpitala);
4. Następnie należy przyjść do naszego zakładu wraz z dokumentami:

  • akt zgonu;
  • karta zgonu;
  • dowód osobisty osoby najbliższej, zlecającej pochówek;
  • legitymacja emeryta, rencisty Zmarłego (jeśli taką posiada)

i omówić wszelkie kwestie związane z ceremonią pogrzebową oraz jej przebiegiem.

Służymy Państwu wszelką radą i pomocą.

Pomagamy również, nieodpłatnie w załatwieniu formalności w ZUS-ie (kredytując koszty pogrzebu do wysokości 4000,- zł).